Työelämän koulutuspalvelut käytännönläheisesti

Yli 2 000 pidettyä koulutuspäivää

Yli 40 000 suoritettua kurssia

Kaikki kurssit pidetään!


Asiakaspalvelumme palvelee
Ma-Pe klo 8-21 p. 040 528 0053

Kurssikalenterit

Webinaarit netin kautta etänä ja avoimet läsnäolokoulutukset

Valitse kou­lutus ja ilmoit­taudu klik­kaa­malla halua­maasi koulutusta

Valvotut kuljetusalan ammattipätevyyskoulutukset verkkokoulutuksina

Valitse kou­lutus ja ilmoit­taudu klik­kaa­malla halua­maasi koulutusta

Kou­lu­tuksen nimi:

Ajan­kohta:

Kou­lu­tus­paikka:

Kou­lu­tuksen kuvaus:

Paikkoja:

Palvelut

Ilmoittautuminen, maksu- ja peruutusehdot

Ilmoit­tau­tu­minen
  • Yri­tykset: Asia­kas­palvelu Ma-Pe klo 8 - 21, tel: 040 528 0053 tai koti­si­vu­jemme kautta.
  • Yksi­tyis­hen­kilöt: Koti­si­vu­jemme kautta.
 
Mak­suehdot
  • Yri­tykset: Mak­suehto 7 päivää netto. Las­ku­tuk­semme hoitaa Validius Group OY sekä mah­dol­liset mak­su­muis­tu­tukset ja perinnän.
  • Yksi­tyis­hen­kilöt: Kou­lutus mak­setaan ilmoit­tau­tu­misen yhtey­dessä verkkopankkimaksuna
 
Peruu­tusehdot
  • Osal­lis­tu­minen peruu­tetaan 4vrk ennen kou­lu­tus­päivää veloi­tuk­setta. Peruu­tuksen myö­häs­tyessä, peritään 50,00 € + alv 24 %. Jos osal­listuja jättää tule­matta kurs­sille peruut­ta­matta osal­lis­tu­mistaan, peritään kurssin osal­lis­tu­mis­maksu koko­nai­suu­dessaan. Yksi­tyis­hen­kilön maksama ennak­ko­maksu palau­tetaan peruu­tuseh­tojen mukaisesti