Kiitos ilmoittautumisesta

Kiitos kurs­si­va­rauk­sesta. Tämä on vah­vistus osal­lis­tu­mi­sesta kou­lu­tukseen. Lähe­tämme säh­kö­pos­tiisi tar­kempaa tietoa kou­lu­tuk­sesta mah­dol­li­simman pian!

Parhain ter­veisin,

KURS­SI­MESTA